Hoppa till huvudinnehåll

Åldersvänliga samhällen

Åldersvänliga städer och samhällen
Åldersvänliga samhällen är platser där äldre människor, samhällen, politik, tjänster, miljöer och strukturer arbetar tillsammans i partnerskap för att stödja och göra det möjligt för alla att åldras väl (Världshälsoorganisationen).

Alla förtjänar att leva i ett samhälle som är säkert, tillgängligt och välkomnande för människor i alla åldrar.

Därför är det vårt uppdrag att hjälpa samhällen att skapa miljöer som främjar ett hälsosamt åldrande och hjälper äldre vuxna att behålla sin självständighet och livskvalitet.

De 8 pelarna för åldersvänliga städer och samhällen

Respekt och social integration
Ett åldersvänligt samhälle gör det möjligt för människor från alla bakgrunder att delta aktivt och behandlar alla med respekt, oavsett ålder.

Socialt deltagande

Socialt deltagande är starkt kopplat till god hälsa och välbefinnande under hela livet.

Samhällsdeltagande och sysselsättning

Åldersvänliga samhällen ger människor på äldre dagar möjlighet att fortsätta arbeta och aktivt bidra till samhället.

Kommunikation och information

Att hålla kontakten med händelser och människor och få aktuell, praktisk information för att tillgodose personliga behov är avgörande för ett aktivt åldrande.

Samhällsstöd och hälsovård

Stöd från samhället är starkt kopplat till god hälsa och välbefinnande under hela livet, tillsammans med tillgängliga och prisvärda hälso- och sjukvårdstjänster.

Transport

Transport, inklusive tillgänglig och prisvärd kollektivtrafik, är en viktig fråga för människor på äldre dagar.

Bostäder

Säkra bostäder av god kvalitet kan upprätthålla eller förbättra fysisk och psykisk hälsa, välbefinnande och sociala kontakter.

Utomhusmiljöer och byggnader

Den yttre miljön och offentliga byggnader har en stor inverkan på rörligheten, självständigheten och livskvaliteten för människor på äldre dagar.
På Junoverse arbetar vi med samhällen för att identifiera områden där förbättringar kan göras, och vi förser dem med de verktyg och resurser de behöver för att genomföra dessa förändringar.

Viktiga förutsättningar för att påskynda genomförandet
av åldersvänliga samhällen

HÅLLBARA DIGITALA LÖSNINGAR
Den åldrande befolkningens hastighet och storlek kräver att intressenterna investerar i hållbar teknik, vilket underlättar en snabbare implementering av digitala lösningar.
STRATEGI MED FLERA INTRESSENTER
Ett samarbete mellan flera intressenter är avgörande för att uppnå åldersvänliga samhällen. Det är nödvändigt att investera i teknik som möjliggör inte bara internt, utan även externt samarbete mellan intressenter,
INTEROPERABILITET & LÄTT ATT ANVÄNDA
För att optimera användningen av teknik måste användarvänlighet och sömlös interoperabilitet stå i centrum. Lämpligt offentligt beslutsfattande underlättas av inkluderande teknik som fungerar sömlöst tillsammans.