Hoppa till huvudinnehåll

Digital aktivering

Vi gör det möjligt för din organisation och dina medarbetare att fullt ut anamma digitala lösningar. Våra lösningar är skräddarsydda för den åldrande befolkningen och tar hänsyn till den demografiska förändringen i arbetskraften.

Digital aktivering

I takt med att befolkningen blir allt äldre blir det allt viktigare att dra nytta av fördelarna med digital teknik.
Digital aktivering omfattar användningen av olika tekniker och verktyg för att stärka individer, organisationer och samhällen.

Idag riskerar hela 50% av alla människor i åldern 60 år och äldre social isolering, vilket ökar risken för fysisk och kognitiv försämring. I detta sammanhang blir digital teknik en viktig möjliggörare för att ta itu med dessa problem och avgörande för att göra städer och samhällen mer åldersvänliga.

För organisationer är det viktigt att satsa på digital kompetensutveckling för att hantera de utmaningar och möjligheter som följer med en åldrande arbetsstyrka. Att utnyttja en mängd olika tekniker och verktyg gynnar både äldre medarbetare och organisationen som helhet.

Kontakta oss för en personlig konsultation för din organisation

Upptäck våra tjänster för digital aktivering.

I takt med att den demografiska utvecklingen går mot en allt äldre befolkning blir det allt viktigare för lokala myndigheter att inse och utnyttja fördelarna med digital teknik. Digital aktivering innebär i detta sammanhang att man utnyttjar olika tekniker och verktyg för att ge individer möjlighet att leva hälsosammare och mer socialt uppkopplade och självständiga liv, samtidigt som man förbättrar de lokala myndigheternas förmåga att effektivt tjäna och stödja de åldrande samhällena.

När välfärdstekniken utnyttjas effektivt blir den en viktig möjliggörare för att skapa åldersvänliga städer och samhällen. Genom att underlätta tillgången till viktig information, nödvändiga tjänster och olika möjligheter förbättrar digital aktivering kapaciteten hos hela det lokala ekosystemet av intressenter. Detta tillvägagångssätt erkänner att en förbättrad åldersvänlighet är avgörande inte bara för den åldrande befolkningen utan också för alla andra viktiga intressenter i samhällena.

Som ett erkännande av vårt betydelsefulla arbete har Junoverses ekosystem av digitala lösningar fått erkännande och utmärkelser från WSIS FN-forum för sin djupgående betydelse för att främja målen för FN:s årtionde för hälsosamt åldrande. Vi förstår att det krävs mer än traditionella uppfattningar för att uppnå verklig åldersvänlighet. Därför anpassar vi vår teknik och digitala infrastruktur efter era visioner och mål, så att ni systematiskt kan följa upp resultat och förbättringar i linje med era mål.

Vårt yttersta mål är att hjälpa din organisation att uppnå sina mål, inte bara genom att bana väg för äldre utan också genom att se till att alla intressenter trivs i en omvälvande miljö. Våra lösningar ger meningsfulla resultat, till exempel en minskad efterfrågan på vård och omsorg, bibehållna skatteintäkter, ökat deltagande på arbetsmarknaden och ett friskare, mer engagerat och socialt sammankopplat samhälle.

Junoverse CONNECT™ utgör kärnan i våra digitala tjänster för myndigheter och ideella organisationer och är branschens mest omfattande plattform för åldersvänliga städer och samhällen.

Den globala arbetsplatsen genomgår en betydande förändring, där yrkesverksamma väljer att förlänga sina karriärer till 60-årsåldern och längre. För att dra nytta av fördelarna med den åldrande arbetskraften måste organisationerna anpassa sig och implementera lämplig teknik för att säkerställa en produktiv övergång. Anpassning är vägen till framgång i detta föränderliga landskap och vår egenutvecklade digitala plattform är en inkörsport till en välmående åldrande arbetskraft.

Junoverse READY™ utgör kärnan i våra digitala tjänster för HR och är branschens mest omfattande plattform för den åldrande arbetskraften.

AgeTech, eller åldersteknik, är ett dynamiskt område som utnyttjar teknik och innovation för att möta de unika behov, utmaningar och möjligheter som en åldrande befolkning innebär. Det är ett område som ständigt utvecklas och som riktar sig till en bred åldersgrupp som sträcker sig från 55 till 80 år.

Junoverse är en av pionjärerna inom AgeTech och tar ett helhetsgrepp för att kunna erbjuda ett brett utbud av lösningar. Vårt ekosystem av lösningar, som utgör kärnan i våra tjänster för digital aktivering, är utformat för organisationer som är intresserade av att ta till sig innovativ teknik som är skräddarsydd för att hjälpa alla som är intresserade av den åldrande befolkningen.

Med Junoverse READY™ erbjuder vi skräddarsydda white label- eller plug and play-lösningar som passar era behov.

Kontakta oss för en personlig konsultation för din organisation