Hoppa till huvudinnehåll

Tjänster för arbetskraft

Vi hjälper dig att navigera i ett föränderligt personallandskap och framtidssäkra din organisation med effektiva lösningar för att förlänga personalens livslängd.

Arbetskraft

I takt med att arbetskraften åldras måste organisationerna anamma en omfattande strategi för att förlänga personalens livslängd som tar hänsyn till hela och potentiellt förlängda livscykeln för att klara sig i dagens konkurrenslandskap.

År 2031 kommer arbetskraften att ha genomgått en betydande förändring, och äldre medarbetare kommer att utgöra över 35% av den totala arbetskraften. För att utnyttja potentialen hos denna värdefulla demografiska grupp är det av största vikt att förstå deras unika behov och preferenser genom personalanalys. Denna kunskap är nyckeln till att förlänga deras anställningstid, öka engagemanget och främja en inkluderande kultur för övergripande produktivitetsvinster.

Organisationer måste främja en omsorgskultur som erkänner det enorma värde som äldre arbetstagare tillför. Ledarna måste förstå och förmedla betydelsen av deras bidrag, främja en känsla av tillhörighet och hjälpa dem att förbereda sig för en tillfredsställande pension när det är dags att övergå till livet efter arbetet.

Kontakta oss för en personlig konsultation för din organisation

Upptäck våra tjänster för arbetskraft.

En effektiv strategi för att förlänga personalens livslängd är av största vikt för alla framåtblickande organisationer.

Vi är specialiserade på att tillhandahålla ett strategiskt tillvägagångssätt där värdeskapandet av en lång livslängd hos arbetskraften underbyggs. Vår strategi går längre än konventionella metoder, erkänner äldre arbetstagares viktiga roll och utnyttjar den fulla potentialen hos erfarna medarbetare för att anpassa era strategier till den åldrande arbetskraften.

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster som sätter personalens livslängd i främsta rummet för din framgång.

I dagens föränderliga landskap är det bara 10 % av organisationerna som har tillgång till analyser av den åldrande arbetskraften som ger viktiga insikter om äldre arbetstagares preferenser när det gäller jobb och pensionering. Att utnyttja datadrivna insikter och analyser är avgörande för alla organisationer som vill navigera bland de unika risker, utmaningar och möjligheter som en åldrande arbetskraft innebär.

Junoverse READY™, vår egenutvecklade digitala plattform är utformad för att göra det möjligt för din organisation att dra nytta av den transformativa potential som data och insikter har. Med vår banbrytande plattform är välgrundade beslut fast förankrade i data och insikter från de äldre medarbetarna.

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster som gör det möjligt för din organisation att utnyttja kraften i analyser av den åldrande arbetskraften.

Hela 90 % av organisationerna inser att personalens flexibilitet är av avgörande betydelse för deras framtida framgång. Men bara 40 % anser att de behärskar denna viktiga färdighet. Den äldre arbetskraften kan avsevärt förbättra din organisations flexibilitet när den hanteras effektivt. Deras expertis, erfarenhet, kulturella medvetenhet, personliga nätverk och flexibla arbetsarrangemang kan vara en värdefull tillgång i strävan efter flexibilitet.

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster för att identifiera arbetsmetoder och initiativ som gör att din organisation kan dra nytta av fördelarna med en äldre arbetskraft för ökad flexibilitet.

Hela 76% av de äldre arbetstagarna oroar sig för att åldersdiskriminering påverkar deras erfarenheter på arbetsplatsen, vilket skapar potentiella hinder för deras arbetsprestation. Att ta itu med dessa problem och främja en kultur av mångfald, rättvisa, inkludering och tillhörighet (DEIB) som specifikt erkänner äldre arbetstagares unika perspektiv är nu viktigare än någonsin.

Vår egenutvecklade digitala plattform, Junoverse READY™, är en inkörsport till en mer inkluderande arbetsplats. Plattformen gör det möjligt för organisationer att bättre förstå de olika åldersrelaterade perspektiv som bekämpar åldersdiskriminering och främjar en kultur av inkludering och tillhörighet.

Vi erbjuder tjänster som är unikt utformade för att din organisation ska kunna skapa en åldersvänlig arbetsplats.

När din personalstyrka blir äldre är det av yttersta vikt att odla en omsorgskultur och visa genuin omtanke om äldre arbetstagare. Det handlar inte bara om att förstå och tillgodose deras behov; det handlar också om att inse att många av dem är på väg mot en av livets viktigaste övergångar, pensionen.

Med stöd av vår egenutvecklade digitala plattform, Junoverse READY™, erbjuder vi en transformativ väg för att uppnå detta mål. Vår plattform ger dina äldre medarbetare den information och de verktyg de behöver för att förbereda sig för en meningsfull pension, medan ledarna lär sig hur man skapar en kultur där ledarskap och omsorg samverkar för att ge din organisation möjlighet att hantera denna viktiga övergång med empati, förståelse och respekt.

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster som visar att du bryr dig på och utanför arbetsplatsen.

Att gå i pension är en stor omställning i livet, en blandning av spänning och oro. Att ge äldre medarbetare kunskap och verktyg för att förbereda sig inför pensionen minskar inte bara deras oro, utan bidrar också till ökat engagemang och produktivitet på arbetsplatsen. Dessutom stärker ett omfattande program för pensionsförberedelser medarbetarvärdet för äldre arbetstagare genom att ge dem en känsla av känslomässig trygghet, egenmakt och välbefinnande.

Junoverse READY™ är branschens mest omfattande icke-finansiella plattform för pensionsförberedelser, utformad för att vägleda anställda genom denna avgörande övergång i livet. Vår plattform hjälper inte bara individer att förbereda sig inför pensionen, utan positionerar också din organisation som en viktig drivkraft för att främja de övergripande globala målen för hållbar utveckling. Genom att garantera att pensionärerna börjar sin fas efter karriären med god hälsa och väl förberedda, blir din organisation en drivkraft i strävan efter fler friska och aktiva äldre medborgare.

I slutändan gynnar en heltäckande strategi för pensionsförberedelser både dina anställda, din organisation och de samhällen där du verkar.

Vi erbjuder en internationellt erkänd och prisbelönt plug and play-lösning med administrativ enkelhet i centrum.

Idag är det ett betydande antal äldre arbetstagare som inte når pensionsåldern medan de fortfarande är anställda på sitt nuvarande jobb. Överraskande nog väljer majoriteten förtidspension, ofta på grund av hälsoproblem och sjukdom, och i 50% av dessa fall erkänner arbetsgivarna sin roll i detta beslut. En viktig faktor som bidrar till denna trend är den begränsade förståelse som många arbetsgivare har för äldre arbetstagares preferenser vad gäller hälsa och välbefinnande.

Därför blir det viktigt för organisationer att erbjuda skräddarsydda hälso- och välfärdslösningar som tillgodoser äldre medarbetares unika behov, så att de kan förlänga sina karriärer långt efter den traditionella pensionsåldern.

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster för att möjliggöra en lång karriär.

Effektivt hanterade äldre arbetstagare är bland de mest engagerade och produktiva medlemmarna av arbetskraften. Detta innebär en betydande möjlighet för organisationer. Att investera i initiativ för att öka engagemanget och produktiviteten är ett enkelt sätt att skörda frukterna av de investeringar som redan gjorts under många år.

Att fokusera på en inkluderande och åldersvänlig arbetsplatskultur är den enskilt viktigaste investeringen som kan göras.

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för att din organisation ska kunna göra de bästa investeringarna.

Som arbetsgivare finns det tillfällen då man vill uttrycka sin tacksamhet till sina flitiga och lojala medarbetare. Överraskande nog har 70% av de äldre arbetstagarna aldrig fått icke-finansiellt pensionsstöd från sina arbetsgivare. Genom att hjälpa dem att förbereda sig inför pensionen erkänner du inte bara deras engagemang
utan stärker också din egen organisations värdeerbjudande till medarbetarna. Detta visar ert orubbliga engagemang för deras långsiktiga välbefinnande, som sträcker sig bortom deras arbetsår.

Vi erbjuder en skräddarsydd förmånslösning för din personal i åldern +55.

Kontakta oss för en personlig konsultation för din organisation