Plattformen Junoverse ger möjlighet att bibehålla och stärka ett aktivt och hälsosamt åldrande.

Ett ekosystem av lösningar för ett friskare och längre liv

Junoverse är ett Schweiz-baserat age-tech-företag som finns för att öka livslängden. Antalet äldre i samhället ökar i snabb takt och det gör även behovet av lösningar som kan hjälpa äldre att förbli aktiva, självständiga och friska.

Vad vi erbjuder

TILL PERSONALAVDELNINGEN

READY

Den mest omfattande plattformen för pensionsförberedelser, utformad för att skapa djupt bättre övergångar till livet efter arbetet.
FÖR SENIORBOENDEN

CONNECT

Den enda plattformen för seniorboende byggd kring äldre människor och deras unika behov och önskemål. Tar de operativa aspekterna av seniorboende till nästa nivå. 
FÖR PENSIONERADE

GO

En användarvänlig social plattform för evenemang, aktiviteter och inspirerande artiklar. Skapad för att "förbättra livslängden" på ett holistiskt sätt.

Ett Ekosystem av Lösningar

Vår påverkan