Hoppa till huvudinnehåll

Insikter

Åldersvänliga städer: Affärsnyttan av att betjäna en åldrande befolkning

I takt med att världens befolkning blir allt äldre blir konceptet med åldersvänliga städer allt mer framträdande. Dessa städer syftar till att förbättra livskvaliteten för äldre vuxna, oavsett deras fysiska eller kognitiva förmågor. Upptäck hur åldersvänliga städer ger ekonomiska och sociala fördelar i en tid då det är av största vikt att tillgodose behoven hos äldre generationer.

LÄS MER

AKTUELLA HOT

Den förändrade demografin är ett potentiellt hot mot många systems existens, om man inte är tillräckligt förberedd och reagerar på den.